top of page
Mezar yaptımak için ilk önce bağlı  bulunduğunuz mezarlıklar
 müdürlügünden mezar yeri kullanım belgesi tapu alınması     Mezarı yapacak firma ile karşılıklı yapılacak şöşleşme
bu şözleşme mezarlıklar müdürlügünden çalışma izin belgesi
alan firma ile yapılır.mezar yaptıracğınız kişi veya firmaya çalışma izin belgesini mutlaka sorun.
Mezar yapımı için gerekli şözleşme
Mezar yapımı için gerekli şözleşme

   S Ö Z L E Ş M E   2 0 2  3       

 Mezar Yeri Tahsisi Alınmış Mezar Yerlerinin Yapım İzni İçin Gerekli Hususlar :

01-Defin alanındaki lahitsiz mezarlara defin tarihinden itibaren 365+1gün sonra lahit ve kat inşaasına mezarın üst

    yapımı için defin tarihinden 90+1 gün sonrası mezar yeri yapım izni verilir.

02-Daha  önse  3*3 mt  iki kişilik  4*3 mt üç kişilik  tahsizlere  aynı ölçülerde kamak kaydıyle  bir yan farkı  verilebilir.

03-Söşleşme yapacağınız taşçının istsnbul büyükşehir belediyesi veznesine yatırmış olduğu 2023 yılı taşçı çalışma belgesi

     bedel makbuzunu mutlaka isteyiniz.boş sözleşmeye imza etmeyiniz.şözleşmeler kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır

     sözleşme  formu  eksiksiz doldurulmalıdır .taşçıya ödeyeceğiniz bedel malzeme ve işçilik içindir .

     yaptığınız beyanların doğruluğu maliyece incelenecektir.

04-Sözleşme  imzalamadan  önce  mezar  yeri  kullanma belgenizin aslını yanınızda bulundurunuz.belgeniz inşaat

     müddeti  boyunca  mezarlıklar müdürlüğünde  kalacaktır.inşaat bitiminde  belgenizi idareden almayı unutmayın.

05-İdareden inşaat izin belgesi almadan mezar inşaat ustasına hiçbir şekilde ödeme yapmayınız bu söşleşme mezar

     yeri yapım izin belgesi aldıktan sonra geçerli olacaktır.

06-mezarın yapı yüksekliği toprak zeminden 50 cm olacak, 1 kişilik yer için başteşı  60 cm en 80 cm boy,2 kişilik yer için ise

baştaşı 60cm en,,120cm boy olacaktır.taşçınıza Mezar yeriniz için istediklerinizi gösterir ayrıntılı mezar projesi hazırlatınız.

07-mezar üstünde demir ve benzeri mamüller kullanılmayacaktır.türbe gibi kapatılmayacak.Ağaç diktirilmeyecektir.

08-,Pazar,kandil günleri,dini bayramlar ve öncesi özel günler ile müdürlükce ilan edilen

     tarih ve saatlerde mezar inşaatı yapılmayacaktır.bu durumu dikkate alarak sözleşme yapınız

09-Baş ucundaki gövde kısmına mezar yerini alanın adı soyadı,alınış tarihi,makbuz numarası son kısma ruhsat

     tarihi ve ruhsat numarası yazılacaktır.

10-imza bölümünde,mutlaka mezar yeri sahibi ya da 1. derece yakınının imzası olmalıdır

 

 

a,mozaik yapılı mezarlarda ön gövde kısmına    

gömme mermer yapılacak.   

 

b,  mermer yapılı mezarlarda ön gövde mermer    

 kısmına yazılacak          

 soru yada sorunlar  için mezarlıklar  müdürlüğünü arayınız. Tel :0216 651 55 55 (pbx)

 yapılacak mezar yerinin.:

 mezarlık  :…………………………………………..………….Alan  kişi…………………………………..cilt  …………………….

 Ada        :…………………………………….……………………………………..Alınış tarihi  :……………………………..sayfa  :……………………..

 Mezar  no   :…………………………………..makbuz no  :…………………………….kaç kişilik :…………………

 1- mezar yeri …........………kişilik…..……..…………kat ve..……………………yan olrak yapılacaktır.

     toprak  Alt yapısı Lahit

 2- mezar üst yapıs:

       betonarme    üzerine   mozaik   sıva       betonarme    üzerine    mermer    kaplama     

 3- mezar  inşaatı  mezarlıklar  müdürlüğü  tarafından  belirtilen  süre  içerisinde  yapılmaz   ise

     izin  yenileme  bedeli  işi  yapan  ustaya  ait  olacaktır .

4-mezar  üst  yapısı ,  mezarlıklar  müdürlüğünün  belirlediği  kurallar  ve  belirtilen  proje  ve

prensiplere uygun  yapılacak aksi takdirde yeniden yapılması ile ilğili tüm masraflar işi yapana

ait  olacaktır.

 5- Mezar inşaatı yukarıda belirtildiği şartlarda ……………..………………TL , ye yapılacaktır.………….TL, ye  yapılacaktır.

 6- yukarıda   beyan  edilen  şartları   okuduk  kabul  ettik.            ………./………./..2023

    Bu sözleşme 3 nüsha düzenlenecek  1 idare  2  mezar  yeri  sahibi  3  işi  yapan  usta  kalacak

      MEZAR YERİ SAHİBİ                                           İŞİ   YAPAN USTANIN                               VARSA   ÇALIŞACAK İŞÇİNİN

      Adı  soyadı     ………………………….                          makbuz numarası      :                                        Adı  soyadı   :

      İmza             :………………………….                           Adı soyadı                :……………………….

      yakınlığı        :………………………….                          TC  kimlik no           :……………………….

      Telefon         :………………………….                           kaşe ve imza            :……………………….

      Adres           ..         :…………………………..

 

 

 bir telefon kadar yakımız
bottom of page